Prisliste

Årsavgift kr. 0,-
Varekjøp inn-/utland kr. 0,-
Gebyr minibank innland kr. 30,- + 1% av beløp (rentefritt inntil 45 dager)*
- Max uttak kr. 10 000,- pr. 7 døgn*
Gebyr minibank utland kr. 30,- + 1% av beløp (rentefritt inntil 45 dager)
- Max uttak kr. 10 000,- pr. 7 døgn*
Gebyr kontantuttak i skranke kr. 75,- + 1% av beløp (rentefritt inntil 45 dager)
Administrasjonsgebyr e-faktura kr. 0,-
Administrasjonsgebyr papirfaktura kr. 35,-
Overtrekksgebyr pr. måned kr. 100,-
Valutapåslag ved omregning fra annen valuta i Europa
1,75%
Valutapåslag utenom Europa
2,00%
Nominell rente pr. år
21,60%

*Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse ved uttak i minibank. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti, belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen / overføringen skjer. Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnader kontantuttak over skranke medfører.

Har du behov for å øke beløpsgrensen? Kontakt oss på telefon (+47) 24 06 20 00.

Betalingsbetingelser

  1. Kortholder er innforstått med at kontoen belastes med renter av utestående saldo hver måned. Rentefri kredittid er inntil 45 dager og kontoen blir belastet med renter av det til enhver tid utestående restbeløp som ikke er betalt innen forfall. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig overtrekksgebyr. Kortholder gir i tillegg kortutsteder adgang til å belaste kontoen for gebyrer og avgifter i henhold til de til enhver tid gjeldende satser. Ved regningsbetaling og overføring mellom egne konti belastes rente på beløpet fra den dagen betalingen/overføringen skjer.
  2. Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3% av benyttet kreditt og min. kr. 200,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.
  3. Ved manglende innbetaling belastes konto med forsinkelsesrente i h.h.t. lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.12.76 nr. 100. Gebyr belastes i h.h.t. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26.
  4. Ved nyutstedelse av mistet kort kan kontohaver belastes. Gebyr belastes ikke dersom tapet skyldes forhold på kortutsteders side. Ved erstatning av tapt PIN-kode, kan også kontohaver belastes.

Se også kontoregler.

Fornuftig kortbruk